Chuyển tới nội dung

Việc vặt – Sư tử và Sóc chồn

  • bởi

Một con sóc chồn muốn quyết chiến với một con sư tử. Tuy nhiên, sư tử lại nhất quyết cự tuyệt.

Sóc chồn nói: “Ngươi sợ sao?”

Sư tử liền đáp: “Nếu như ta cùng ngươi tỷ thí, ngươi có thể đạt được danh tiếng rằng đã từng có vinh hạnh đặc biệt – ví như ‘cùng sư tử luận võ’.”

Sư tử nói tiếp: “Nhưng danh tiếng của ta sẽ không còn nữa, sau này các loài động vật sẽ cười ta vì ta lại cùng sóc chồn đánh nhau.”

 

Gợi ý: Không nên bị dẫn động bởi những thứ không quan trọng. Như vậy, một trong những bí quyết của thành công là cần bám sát mục tiêu, không nên lãng phí thời gian vào những việc vô bổ.

Hãy nhớ kỹ:

  • Cảnh giới cao nhất của học tập là Ngộ.
  • Cảnh giới cao nhất của con người là Xả bỏ.
  • Cảnh giới cao nhất của cuộc sống là Vui cười.
  • Cảnh giới cao nhất của tu luyện là Không (Vô vi).
  • Cảnh giới cao nhất của giao hữu là Thành.
  • Cảnh giới cao nhất của nhân sinh là Tĩnh.
  • Cảnh giới cao nhất của tình yêu là Cho đi.

 

Sưu tầm