Chuyển tới nội dung

Mực xé hấp nước dừa – Mực xé tươi ngon ngọt tự nhiên

  • bởi
mực xé hấp nước dừa

Mực xé hấp nước dừa được tuyển chọn từ những con mực tươi ngon, xé sợi hấp nước dừa tươi. Sợi mực xé hấp nước dừa dai mềm, ngon ngọt tự nhiên…

mực xé hấp nước dừa
mực xé hấp nước dừa
mực xé hấp nước dừa
mực xé hấp nước dừa
mực xé hấp nước dừa
mực xé hấp nước dừa
mực xé hấp nước dừa
mực xé hấp nước dừa
mực xé hấp nước dừa
mực xé hấp nước dừa
mực xé hấp nước dừa
mực xé hấp nước dừa
mực xé hấp nước dừa
mực xé hấp nước dừa
mực xé hấp nước dừa